Różne oblicza wolontariatu

Różne oblicza wolontariatu

Zacznijmy od szybkiego quizu: co możesz robić w ramach wolontariatu? Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi:

 1. pomagać osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
 2. pomagać w nauce dzieciom i młodzieży,
 3. wyprowadzać na spacer zwierzęta ze schroniska,
 4. pomagać w szatni podczas spektaklu w teatrze,
 5. planować i realizować akcję promocyjną,
 6. pomagać przy organizacji mistrzostw sportowych,
 7. wykonywać prace biurowe,
 8. koordynować projekty,
 9. inne, wyżej niewymienione?

Odpowiedź brzmi oczywiście: wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Czym jest wolontariat?

Jeśli sięgniesz do ustawy, zobaczysz, że nigdzie nie jest powiedziane, jakiego rodzaju zadania możesz wykonywać w ramach wolontariatu. Jedyne warunki, jakie wolontariat musi spełniać, to:

 • jest ochotniczy, czyli dobrowolny. Nikt Cię nie zmusza – po prostu robisz to, bo chcesz!
 • jest wykonywany bez wynagrodzenia – czyli za dane zadanie nie dostajesz pieniędzy. Rzecz jasna, nie znaczy to, że nic nie zyskujesz! Ale to całkiem inna historia.
 • jest wykonywany na rzecz organizacji wskazanych w ustawie. Czyli na rzecz organizacji pozarządowych, ale też m.in. organów administracji rządowej, instytucji podlegających tym organom (np. teatry, szkoły),podmiotów leczniczych. Pomoc osobom fizycznym w świetle ustawy jest wolontariatem tylko wtedy, gdy pomagasz za pośrednictwem jednej z tych organizacji.

Krótko mówiąc – nikt nie narzuca Ci tego, co możesz robić!

A co Ty chcesz robić?

Być może świetnie się czujesz, pracując z ludźmi. Z łatwością nawiązujesz relacje i rozumiesz uczucia innych.

Być może uwielbiasz pracę ze zwierzętami i chcesz pomóc zwierzakom ze schroniska.

Być może stawiasz pierwsze kroki w promocji i chcesz zdobyć doświadczenie. Możesz to zrobić, promując jakąś inicjatywę lub projekt.

Być może chcesz zobaczyć, jak wygląda koordynacja projektów od środka – od planowania poprzez realizację, aż do rozliczania.

Być może interesuje Cię teatr i chcesz pomóc przy organizacji spektakli.

A może znalazłeś świetną inicjatywę w okolicy i chcesz się przyczynić w jej organizacji.

Decyzja należy do Ciebie

Odpowiedz sobie na pytania:

 • W jakich zadaniach będziesz się czuć najlepiej?
 • Jakie projekty najbardziej chcesz wesprzeć?
 • Jakie swoje talenty możesz wykorzystać i rozwinąć dzięki wolontariatowi?

Rozejrzyj się, jakie organizacje poszukują wolontariuszy i jakie zadania mógłbyś wykonywać. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Czy potrzebujesz koordynatora wolontariatu?

Czy potrzebujesz koordynatora wolontariatu?

Czy Twoja organizacja potrzebuje koordynatora wolontariatu? A może pytanie powinno brzmieć: dlaczego?

Jeśli tylko korzystacie (lub chcecie korzystać) z pomocy wolontariuszy, cały proces powinniście odpowiednio zorganizować. Koordynator jest właśnie osobą, która dba o sprawny przebieg współpracy z wolontariuszami.

Oto czym się między innymi zajmuje:

 

Kwestie formalno-prawne

Czy wszystkie porozumienia wolontariackie są zawarte? Czy zostało zapewnione ubezpieczenie (jeśli potrzeba)

Czy wystawiono zaświadczenia o wolontariacie?

Rolą koordynatora jest dopięcie na ostatni guzik kwestii formalno-prawnych związanych z wolontariatem. Dzięki temu maleje ryzyko, że zapomnicie o wypełnieniu jakiegoś obowiązku.

 

Rekrutacja i szkolenia

Do jakich zadań potrzebujecie wolontariuszy? I kogo najlepiej do tych zadań zaangażować?

Koordynator zajmuje się rekrutacją. Określa zadania dla wolontariuszy, rozmawia z kandydatami, wreszcie wybiera właściwe osoby.

On też dba o to, by nowo zrekrutowane osoby otrzymały wszelkie informacje i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia pracy.

 

Dobór zadań

Wolontariusz to nietypowy „pracownik” – nie pracuje za pieniądze. Wykonuje swoje zadania w zamian za możliwość rozwoju czy świadomość, że daje od siebie coś dobrego.

Jeżeli praca wolontariusza polega tylko na wykonywaniu zadań zlecanych mu „w biegu” przez różnych pracowników czy członków organizacji – łatwo może się zniechęcić. Może się poczuć lekceważony (gdy oddaje mu się tylko najprostsze zadania) lub przytłoczony (gdy zadań jest zbyt dużo lub nie są odpowiednio wytłumaczone).

Koordynator to ktoś, kto stale współpracuje z wolontariuszami. Dlatego łatwiej mu przydzielić odpowiednie zadania do właściwych osób – a przy tym zadbać o odpowiedni poziom trudności.

 

Nadzór i ewaluacja

Rolą koordynatora jest bieżące sprawdzanie, czy wolontariusze wywiązują się ze swoich obowiązków. Zwraca im uwagę, kiedy zadanie nie zostało wykonane właściwie… albo wręcz przeciwnie, chwali, gdy wolontariusz zrealizował je śpiewająco!

Gdy wolontariusz czuje, że jego praca jest doceniana – tym chętniej będzie podejmował się kolejnych zadań. I właśnie tym zajmuje się koordynator.

 

Czy koordynator wolontariatu musi robić to wszystko samodzielnie?

Oczywiście, że nie! Część z tych zadań mogą wykonywać inni pracownicy lub członkowie organizacji. Wszystko zależy od tego, co robi wolontariusz, jaki to rodzaj wolontariatu itp.

Ale to koordynator pilnuje, czy w ferworze bieżącej pracy któryś z tych elementów któryś z tych elementów nie został przeoczony.

 

Czy koordynator wolontariatu powinien być samodzielnym stanowiskiem?

Jeśli w Waszej organizacji ma miejsce tzw. wolontariat masowy – najlepiej, żeby tak właśnie było. W takim przypadku ilość pracy związanej z koordynacją wolontariatu może nie pozwalać na godzenie jej z innymi obowiązkami.

Jeśli jednak korzystacie z pomocy tylko kilku osób – możecie nie mieć możliwości, aby ktoś z Was zajmował się tylko tym. Wtedy koordynatorem może być ktoś zajmujący inne stanowisko.

 

Podsumowując…

… wyznaczenie koordynatora wolontariatu nie jest narzuconym obowiązkiem. Ale zapewnia to udaną i sprawną współpracę z wolontariuszami.