Poradnictwo w zakresie wolontariatu

Poradnictwo w zakresie wolontariatu

Masz wątpliwości związane z wolontariatem? Przyjdź, zadzwoń albo napisz do nas!

W czym możemy Ci pomóc?

  • rodzaje i zakres wolontariatu,
  • formalno-prawne aspekty wolontariatu,
  • organizacja akcji wolontarystycznych,
  • zakładanie klubów wolontariatu,
  • otwieranie i wspieranie Lokalnych Centrów Wolontariatu,
  • działania wolontariackie na rzecz osób indywidualnych.