O Sieci Centrów Wolontariatu

O Sieci Centrów Wolontariatu

Czym jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu?

 sieć centrów wolontariatu

Co robią Centra Wolontariatu?

Organizacje pozarządowe i instytucje, aby realizować swoje cele, często korzystają z pomocy wolontariuszy. Są to osoby, które dobrowolnie poświęcają swój czas, żeby nieść pomoc i wsparcie.

Centra Wolontariatu powstały, aby wspierać obie strony tej współpracy. Pośredniczą pomiędzy organizacjami poszukującymi pomocy wolontariuszy a osobami, które chciałyby taką pomoc świadczyć. Doradzają też w kwestiach związanych z wolontariatem.

 

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu (OSCW) zrzesza Regionalne Centra Wolontariatu (RCW), z których każde działa na obszarze jednego województwa. RCW kontaktuje się z organizacjami i wolontariuszami z tego województwa. Wspiera również tworzenie Lokalnych Centrów Wolontariatu, które obejmują mniejszy obszar, np. jednego powiatu.

 

Więcej informacji o sieci

 

Obrazek pochodzi ze strony www.wolontariat.org.pl